Zoeken

AOW: hoeveel en wanneer

De AOW-uitkering (kort: AOW) is een basispensioen. Het is een wettelijk pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. 

De leeftijd waarop u voor het eerst AOW krijgt, noemen we de AOW-leeftijd. Uw geboortedatum bepaalt uw AOW-leeftijd. De komende jaren stijgt de AOW-leeftijd. Deze gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2025. 
 

Bekijk uw AOW-leeftijd 

Hoeveel AOW krijgt u?

De hoogte van de AOW-uitkering is niet voor iedereen gelijk. De overheid past de AOW-bedragen ieder jaar aan. Informatie over de AOW vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.