Zoeken

Contact

Heeft u vragen over de pensioenregeling of wilt u meer informatie? Neem dan rechtstreeks contact op:

Telefonisch
Vragen over uw pensioenregeling? Of over gevoerde correspondentie?

Neem telefonisch contact opnemen met onze pensioendesk.

Telefoonnummer: (050) 582 79 60.
Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

E-mail
U kunt uw vraag ook mailen: gepensioen@tkppensioen.nl

Wat is de klachtenregeling van het pensioenfonds?
Voorziet ons pensioenreglement niet in bepaalde zaken? Dan kan het bestuur van GE Pensioen voor u een beslissing nemen. Bent u het niet eens met die beslissing? Dan kunt u daarover schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur. Het bestuur legt uw klacht vervolgens voor aan een commissie van drie leden. Zij zijn gezamenlijk aangewezen. Eén lid door de werkgever. Eén lid door de betrokkene. Eén lid door de leden namens de werkgever en de betrokkene. U kunt uw schriftelijke klacht sturen naar:

Stichting GE Pensioen
T.a.v. het bestuur
Postbus 501
9700 AM Groningen