Zoeken

De pensioenregeling

 

Welkom bij Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland (GE Pensioen). In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling als u pensioen bij ons opbouwt.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? 
Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder leest u kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling (laag 1). Wilt u meer weten? Klik dan op het plaatje of op 'Lees meer' (laag 2). Alle informatie uit laag 1 en laag 2 kunt u ook uitprinten of opvragen bij onze Pensioendesk. Belangrijke documenten zoals het pensioenreglement, het jaarverslag, het crisisplan en de uitvoeringsovereenkomst vindt u in laag 3

Wilt u weten hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen? Lees dan meer over ons beleggingsbeleid (kijk bij ‘overige fondsdocumenten’).

Wilt u persoonlijke informatie over uw pensioen? 
Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit UPO sturen wij eenmaal per jaar per post naar u toe, zolang u in dienst bent.

Pensioenvergelijker: vergelijk twee pensioenregelingen
Pensioen 1-2-3 geeft u veel informatie over uw GE-pensioenregeling. Bouwde u ook bij uw vorige werkgever pensioen op? Gebruik dan de Pensioenvergelijker om beide pensioenregelingen met elkaar te vergelijken.
Op die manier helpt de Pensioenvergelijker u bij het maken van een keuze over waardeoverdracht.


 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

 • Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft.

  Lees meer
 • Overlijdt u? Dan krijgt uw partner – onder voorwaarden – een partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.

  Lees meer
 • Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. U heeft misschien ook recht op arbeidsongeschiktheidspensioen.

  Lees meer
 • Wilt u meer weten?

  • Bij Publicaties vindt u onze brochures, informatie over waardeoverdracht, nieuwsbrieven en jaarverslagen.
  • Bij Statuten en reglementen vindt u de pensioenreglementen en informatie over de regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen.
  • Bij Overige fondsdocumenten vindt u onder andere het crisisplan, het herstelplan, de verklaring beleggingsbeginselen en de uitvoeringsovereenkomst.
  Lees meer

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

 • Overlijdt u terwijl u geen pensioen meer bij ons opbouwt? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen.

  Gaat u uit dienst of met pensioen? Dan zetten wij een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen automatisch om in partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt daardoor lager. We noemen dit uitruil. Zo krijgt uw partner toch partnerpensioen als u overlijdt terwijl u geen pensioen meer bij ons opbouwt.

  Lees meer

Hoe bouwt u pensioen op?

 • U bouwt op drie manieren pensioen op:
  A. AOW. Dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
  B. Pensioen bij GE Pensioen. U bouwt dit pensioen op via uw werk. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

  Lees meer
 • Ieder jaar bouwt u bij ons een stukje pensioen op. Uw pensioen is de optelsom van al die stukjes. Dit heet de middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft.

  Lees meer
 • U bouwt jaarlijks een deel van uw pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutosalaris. Heeft u bijvoorbeeld een fulltime baan, dan bouwt u over € 13.785 geen pensioen op. Over uw brutosalaris (tot maximaal € 107.593) min dit drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,875% pensioen op.

  Lees meer
 • U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Vraag bij uw werkgever na hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. De premie die u zelf betaalt, staat ook op uw loonstrook.

  Lees meer

Welke keuzes heeft u zelf?

 • Heeft u ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kunt u dit meenemen naar GE Pensioen. Dit heet waardeoverdracht. U vraagt dit aan met het formulier Aanvraag waardeoverdracht.

  Lees meer
 • GE Pensioen biedt u de mogelijkheid vrijwillig te beleggen voor (extra) nabestaandenpensioen. Deze regeling heet Gesave.

  Lees meer
 • U bouwt bij ons pensioen op over uw brutosalaris tot €107.593. Verdient u meer dan €107.593? Dan bouwt u boven dat bedrag bij ons geen pensioen op. Uw werkgever biedt voor het salaris boven €107.593 een nettopensioenregeling aan die is ondergebracht bij Robeco. Vraag uw werkgever om meer informatie.

  Lees meer
 • Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor extra partnerpensioen? Hiervoor kunt u kiezen als u uit dienst gaat of als u met pensioen gaat.

  Lees meer
 • Wilt u eerder, later of gedeeltelijk met pensioen? Dit moet u drie maanden voor uw gewenste pensioendatum bij ons aanvragen. Overleg dit ook met uw werkgever.

  Lees meer
 • Wilt u eerst een hoger pensioen en daarna lager? Of andersom? Hiervoor kunt u kiezen als u met pensioen gaat.

  Lees meer
 •   Bouwde u bij uw vorige werkgever ook pensioen op? Klik dan door naar de Pensioenvergelijker om beide pensioenregelingen met elkaar te vergelijken.

  Lees meer

Hoe zeker is uw pensioen?

 • De hoogte van uw pensioen staat niet vast. We hebben namelijk te maken met onder meer de volgende risico's:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioenen duurder. We hebben daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  Lees meer
 • Tijdens uw deelname aan de pensioenregeling verhogen wij ieder jaar uw opgebouwde pensioen op basis van de CAO-lonen. Over de afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor actieve deelnemers zo verhoogd:

    Toeslag Stijging van de prijzen
  2018 nnb 1,88
  2017 1,56% 1,45%
  2016 1,87% 0,07%
  2015 1,52% 0,60%


  Neemt u niet langer deel aan onze pensioenregeling, dan gelden er andere regels voor de verhoging. 

  Lees meer
 • Als we een tekort hebben, nemen we - als dat nodig is - één of meer van deze maatregelen:

  • Het pensioen groeit niet mee met de lonen.
  • De premie gaat omhoog.
  • Het pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. Tot nu toe hebben wij de pensioenen nog niet hoeven te verlagen.
  Lees meer

Welke kosten maken wij?

 • GE Pensioen maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.
  Lees meer

Wanneer moet u in actie komen?

 • Als u van baan verandert. Het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd, kunt u meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

  Lees meer
 • Als u arbeidsongeschikt wordt. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.

  Lees meer
 • Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor het pensioen van u en uw partner.

  Woont u ongehuwd samen? Dan moet u uw partner bij ons aanmelden. U kunt uw partner niet meer aanmelden als u niet meer in dienst bent.

  Lees meer
 • Als u gaat scheiden, of als u het geregistreerd partnerschap beëindigt. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor het pensioen van u en uw ex-partner.

  Woont u niet langer ongehuwd samen? Geef dan wel aan ons door dat uw relatie is beëindigd.

  Lees meer
 • Als u naar of in het buitenland verhuist. 

  Lees meer
 • Als u werkloos wordt. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.

  Lees meer
 • Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

  Lees meer
 • Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van een keuzemogelijkheid?

  Neem dan contact op met onze Pensioendesk, telefoon (050) 582 79 60. Of stuur een e-mail naar gepensioen@tkppensioen.nl.

  Lees meer