Zoeken

Dekkingsgraad


De beleidsdekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het geld (het belegd vermogen) dat het pensioenfonds heeft en de pensioenen die het fonds (nu en in de toekomst) moet uitbetalen.

De schommeling komt vooral door de steeds variërende rente. Dit zorgt voor schommelingen in de pensioenverplichtingen. Pensioenverplichtingen zijn de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden betaald. Het effect van een schommelend belegd vermogen is veel minder groot.

Beleidsdekkingsgraad

Vanaf 2015 moeten pensioenfondsen gebruikmaken van de zogeheten beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is berekend als gemiddelde van de over de afgelopen 12 maanden ingediende rapportages bij DNB. De ‘oude’ dekkingsgraad toonde de financiële positie van het pensioenfonds op maandbasis. 

 

Bekijk hier het belegd vermogen en het archief: