Zoeken

Eerder of later met pensioen

De pensioenleeftijd bij GE Pensioen is standaard 68 jaar. U kunt er ook voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. Op z’n vroegst met 55 jaar, op zijn laatst als u 69 jaar wordt.

Eerder met pensioen

Als u vóór uw 68e met pensioen gaat, wordt uw levenslang ouderdomspensioen lager. U bouwt namelijk over minder jaren pensioen op, terwijl de pensioenuitkering wel langer moet worden uitgekeerd. Daar staat tegenover dat u eerder stopt met werken. De verlaging van uw levenslange ouderdomspensioen hangt af van het aantal jaren en maanden dat u eerder met pensioen gaat. Als u eerder met pensioen wilt, kan dat alleen als u een verklaring ondertekent. In die verklaring zegt u dat u niet langer meer werkt bij General Electric en dat u ook niet de intentie heeft om weer te gaan werken.

Later met pensioen

Gaat u later met pensioen? Dan wordt uw levenslang ouderdomspensioen hoger. Uw pensioenuitkering gaat namelijk later in en wordt over een kortere periode uitbetaald. De Belastingdienst stelt grenzen aan de hoogte van het levenslang ouderdomspensioen. Het pensioenfonds houdt deze grenzen voor u in de gaten. Later met pensioen gaan kan alleen na overleg met uw werkgever.

Let op!

Uw pensioenopbouw stopt na de reglementaire pensioenleeftijd (68 jaar). In de periode dat u langer doorwerkt, bouwt u dus geen pensioen meer op.

Zelf melden

  • Als u eerder dan op uw 68e met pensioen wilt, moet u dit uiterlijk drie maanden vóór de gewenste datum schriftelijk aan ons melden.
  • Wilt u later dan uw 68e met pensioen, dan moet u dit uiterlijk drie maanden voordat u 68 jaar wordt schriftelijk aan ons melden.


Wat betekent dit voor u?

Wilt u weten wat de gevolgen zijn voor uw financiële situatie? Neem dan contact op met onze Pensioendesk