Zoeken

Extra nabestaandenpensioen

Wilt u via GE Pensioen vrijwillig beleggen voor (extra) nabestaandenpensioen? Dan kan dat met Gesave.

Gesave
Gesave is een premieovereenkomst. Hierbij staat de hoogte van de premie die u betaalt vast, maar niet het pensioenbedrag. Uw premie wordt belegd via Robeco. U kunt kiezen uit beleggen in de Life Cycle en Zelf beleggen. U draagt zelf alle risico’s die beleggen met zich meebrengt.

Nabestaandenpensioen
Op uw pensioendatum levert het ingelegde bedrag een pensioenkapitaal op dat afhangt van beleggingsrendementen en de dan geldende inkoopfactoren, min de (administratie)kosten van de vermogensbeheerder. Met dit kapitaal koopt u (een) pensioenuitkering(en) voor uw nabestaanden.

Het extra nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd als u na uw pensioendatum overlijdt. Overlijdt u voor uw pensioendatum? Dan wordt het bedrag omgezet in een aanvulling op het nabestaandenpensioen. Als u vertrekt naar een nieuwe werkgever of wordt ontslagen, wordt uw kapitaal omgezet in pensioenaanspraken bij GE Pensioen.

Meer informatie?
Wilt u meedoen met Gesave of heeft u vragen? Lees dan het reglement, bekijk de beleggingsresultaten of neem contact op met Robeco