Zoeken

Wat is het verschil tussen de toeslag voor actieve deelnemers en voor gepensioneerden?

Actieve deelnemers en deelnemers die arbeidsongeschikt zijn
Ieder jaar krijgen de al opgebouwde aanspraken op pensioen een verhoging. We geven een verhoging omdat lonen minder waard worden. We gaan voor de verhoging uit van de ontwikkeling van de cao-lonen per uur. Daarin zitten ook de bijzondere beloningen voor Particuliere bedrijven.
Dit geldt voor de volgende periode:
•    1 oktober van het voorgaande jaar
•    tot en met 30 september van het jaar waarover de verhogingen gebeuren.
De verhoging van de actieve deelnemers is onderdeel van de pensioenregeling. Daarom is de verhoging onvoorwaardelijk. De verhoging financieren we uit de premie.

Gewezen deelnemers en gepensioneerden
De opgebouwde rechten en de ingegane uitkeringen krijgen ieder jaar een verhoging. De verhoging gebeurt via een bestuursbesluit. Het pensioenfonds moet genoeg geld hebben voor een verhoging.
De consumentenprijsindex is hier de basis voor. Dit is de index van alle huishoudens.  
We nemen de index over de volgende periode:
•    1 oktober van het voorgaande jaar
•    tot en met 30 september van het jaar waarover de verhogingen gebeuren.
De verhoging van de ingegane pensioenen en de aanspraken van slapers is voorwaardelijk.
Dit betekent dat er geen recht op verhoging is. Het fonds moet genoeg geld hebben.
Over de langere termijn is niet zeker of een verhoging gebeurt. Ook weten we niet hoe hoog de verhoging wordt.
Bij het vaststellen van premies voor de pensioenen houden we rekening met de verhogingen van de pensioenen van gewezen deelnemers en gepensioneerden.

Over de afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor gewezen deelnemers en gepensioneerden zo verhoogd:

  Toeslag Stijging van de prijzen
2020 0,00% de prijzen stegen toen van oktober 2019 tot en met september 2020 met 1,10%
2019 0,00% de prijzen stegen toen van oktober 2018 tot en met september 2019 met 2,65%
2018 0,00% de prijzen stegen toen van oktober 2017 tot en met september 2018 met 1,88%
2017 0,00% de prijzen stegen toen van oktober 2016 tot en met september 2017 met 1,45%
2016 0,00% de prijzen stegen toen van oktober 2015 tot en met september 2016 met 0,07%
2015 0,00% de prijzen stegen toen van oktober 2014 tot en met september 2015 met 0,60%