Zoeken

Hoger of lager pensioen

Als u met pensioen gaat, ontvangt u een vast bedrag aan ouderdomspensioen. Maar u kunt er op uw pensioendatum ook voor kiezen om tijdens de eerste jaren van uw pensioen een hoger (of lager) levenslang ouderdomspensioen te ontvangen en daarna (voor de rest van de tijd) een lager (of hoger) pensioen. Er zijn zes varianten, die in het pensioenreglement verder worden uitgelegd. Hieronder vindt u de standaard hoog/laag-variaties.
 

Periode Hogere uitkering Lagere uitkering
3 jaar 125,3% daarna 94,0%
5 jaar 120,9% daarna 90,7%
10 jaar 112,5% daarna 84,3%

 

Voorbeeld

U heeft op 68-jarige leeftijd een levenslang ouderdomspensioen opgebouwd van € 10.000 per jaar. U kiest ervoor de eerste vijf jaar een hoger bedrag te ontvangen en daarna een lager bedrag. Tussen uw 68e en 73e jaar krijgt u 120,9% van € 10.000, oftewel € 12.090 per jaar. Vanaf uw 73e krijgt u 90,7% van € 10.000 oftewel € 9.070 per jaar. De lage uitkering is hierbij 75% van de hoge uitkering.
 

Wat betekent dit voor u?

Wilt u weten wat de gevolgen zijn voor uw financiële situatie? Neem dan contact op met onze Pensioendesk.