Zoeken

Meer informatie over de AOW-leeftijd

AOW-leeftijd in stappen omhoog
De kosten voor de AOW stijgen. Het aantal AOW’ers neemt toe, terwijl het aantal mensen dat meebetaalt aan de AOW daalt. Dit komt onder andere doordat mensen langer leven dan vroeger. Om de AOW betaalbaar te houden, neemt de overheid verschillende maatregelen. Zo gaat de AOW-leeftijd sneller omhoog. Dit gebeurt in stappen: de AOW-leeftijd gaat in 2018 omhoog naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van hoe oud mensen gemiddeld worden. De AOW-calculator rekent door met de koppeling aan de levensverwachting.

Meer informatie
Wilt u nog meer weten over de AOW? Kijk dan eens op de volgende sites:

www.rijksoverheid.nl   
AOW is een basispensioen van de Rijksoverheid.

www.svb.nl
De Sociale Verzekeringsbank verzorgt de AOW voor de overheid.