Zoeken

Waardeoverdracht weer mogelijk

15/06/2021

In maart 2021 is de beleidsdekkingsgraad van GE Pensioen boven de 100% gekomen, namelijk 100,9%. Hierdoor is waardeoverdracht weer mogelijk.

Als u ergens anders al pensioen heeft opgebouwd, kunt u dat bij GE Pensioen onderbrengen. Dat heet waardeoverdracht. Waardeoverdracht heeft als voordeel dat u al uw pensioenen bij elkaar houdt. Pensioenfondsen mogen alleen meewerken aan waardeoverdracht als hun beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%.

Hoe werkt het?

U kunt zelf een waardeoverdracht aanvragen. Waardeoverdracht moet wel de moeite waard zijn. Dat hangt onder andere af van de verschillen tussen de pensioenregelingen. Bijvoorbeeld als het om toeslagverlening (indexatie, het welvaartsvast houden van de pensioenen) gaat. Lees hier meer over het indexatiebeleid van GE Pensioen.
U kunt altijd eerst een vrijblijvende offerte bij ons aanvragen. Neem daarvoor contact op met onze Pensioendesk, telefonisch via (050) 582 79 60, of via e-mail gepensioen@tkppensioen.nl. Daarna kunt u besluiten of u echt tot waardeoverdracht overgaat.