Zoeken

De toekomst van uw pensioenregeling

31/05/2018

Al enige tijd vinden er gesprekken plaats - met een afvaardiging van de GE-bedrijven in Nederland en hun werknemersvertegenwoordigers - over een toekomstbestendige oplossing voor de pensioenregeling van de GE-werknemers in Nederland. Tegelijkertijd is het bestuur bezig met het verkennen van de toekomst door middel van een uitgebreide studie. GE Pensioen is namelijk verantwoordelijk voor alle opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten binnen GE Pensioen en het bestuur houdt bij de verkenning de belangen van alle betrokkenen op ieder moment zorgvuldig in het oog. De werkgever heeft aan het bestuur van GE Pensioen gevraagd de optie van de route van een grensoverschrijdend pensioenfonds in België  nader te onderzoeken als mogelijke optie in haar verkenning van de toekomst.  

Het bestuur van GE Pensioen zit op dit moment nog in de onderzoeksfase. GE Pensioen wil een zorgvuldig besluit nemen voor alle betrokkenen (werknemers, werkgevers, gepensioneerden en slapers). Daarom heeft het bestuur de verantwoordelijkheid alle opties nauwkeurig te onderzoeken voordat een besluit genomen kan worden.

In het onderzoek worden de voor- en nadelen van alle opties in kaart gebracht. Bij alle overwegingen en afwegingen houdt het bestuur de belangen van alle betrokkenen op ieder moment in het oog. Er zijn daardoor in dit proces ook al enkele opties afgevallen.

De opties die GE Pensioen op dit moment nog onderzoekt:

  • GE Pensioen (eventueel als gesloten fonds) voortzetten
  • aansluiting bij een Algemeen Pensioenfonds (APF)
  • aansluiting bij een grensoverschrijdend pensioenfonds in België  

We houden u op de hoogte. Binnenkort zullen we op onze website hierover ook vragen en antwoorden plaatsen.