Zoeken

GE Pensioen kiest voor gedempte premie

20/02/2020
GE Pensioen kiest voor gedempte premie

In de Pensioenwet staat dat pensioenfondsen van de Pensioenwet een premie moeten heffen die alle kosten dekt. GE Pensioen berekende deze premie jaarlijks met de rente van dat jaar. Dat betekent dat de premie van jaar tot jaar kan afwijken. Dit noemen we de kostendekkende premie (of zuivere premie).

We gaan de premie anders berekenen
Bij het berekenen van de premie gaan we rekening houden met een voorzichtig positief rendement. Dit noemen we een gedempte premie. Hierdoor is de premie lager dan bij de zuivere kostendekkende premie. In beide gevallen (kostendekkende premie en gedempte premie) wordt gerekend met de uitgangspunten die De Nederlandsche Bank (DNB) vaststelt.

Pensioenregeling verandert niet inhoudelijk
Met de aanpassing van de premieberekening verandert de pensioenregeling inhoudelijk niet. Het op te bouwen pensioen per jaar blijft gelijk. En ook de toeslag (indexatie) voor medewerkers van GE verandert niet. De aanpassing van de premieberekening is ingevoerd op verzoek van de werkgever en onderhandeld met de OR.