Zoeken

GE Pensioen verkent de toekomst

02/03/2017

Het bestuur van GE Pensioen heeft, in het kader van haar missie, visie en strategie, de voortdurende aandacht voor het bestaansrecht van het pensioenfonds en waar het pensioenfonds voor staat in een steeds veranderende samenleving en pensioenlandschap. Telkens staan bij de beantwoording van die vraag de belangen van haar belanghebbenden centraal en worden deze zorgvuldig en evenwichtig afgewogen.

Hieraan wordt invulling gegeven door het in kaart brengen van de huidige situatie, maar ook door de alternatieven in kaart te brengen voor zowel de toekomst als de reeds binnen GE Pensioen opgebouwde pensioenrechten en pensioenaanspraken.

Lees er meer over in onze nieuwsbrief.