Zoeken

Ineke Noordhoek nieuwe vertegenwoordiger werknemers in verantwoordingsorgaan

23/05/2017

Ineke Noordhoek is de nieuwe vertegenwoordiger namens de werknemers in het verantwoordingsorgaan.

Het verantwoordingsorgaan (VO) van GE Pensioen telt drie leden: één namens de werkgever, één namens de actieve deelnemers (werknemers) en één namens de pensioengerechtigden. De zetel voor een vertegenwoordiger namens de werknemers was vacant. Omdat zich drie kandidaten voor de vacante plek kandidaat hadden gesteld, is een verkiezing onder actieve deelnemers uitgeschreven. De meeste stemmen (47%) werden uitgebracht op Ineke Noordhoek, in het dagelijks leven werkzaam als Payroll & Benefits Process Specialist. Op 12 mei 2017 is zij formeel benoemd als werknemersvertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan van GE Pensioen.

Taken verantwoordingsorgaan
Het VO heeft twee belangrijke taken. Zo legt het bestuur verantwoording af aan het VO over het gevoerde beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd. Daarnaast brengt het VO adviezen uit aan het bestuur. Het bestuur van GE Pensioen is verheugd dat er een nieuw lid tot het VO is toegetreden.