Zoeken

Nieuw in uw UPO: uw pensioen als het mee- of tegenzit

22/04/2020
Navigatiemetafoor

In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u de hoogte van uw opgebouwde pensioen bij GE Pensioen. Nu kunt u óók bekijken hoe uw pensioen eruitziet als het meezit of tegenzit. We leggen het uit.

Via een afbeelding met drie pijlen ziet u in één oogopslag wat u tot nu toe heeft opgebouwd aan pensioen. En wat u ontvangt als u blijft werken tot uw AOW-leeftijd en pensioen opbouwt zoals u dat nu doet.

Bij de middelste pijl ziet u het pensioen als het goed gaat met de economie.

Daarnaast ziet u nóg twee mogelijke eindresultaten: 

  • ​Het pensioen dat u kunt verwachten als het heel erg goed gaat met de economie (‘het zit mee’)
  • Het pensioen dat u kunt verwachten als het slecht gaat met de economie (‘het zit tegen’). 

Het gaat om brutobedragen per jaar. De AOW is in deze bedragen niet meegeteld.

Wat zorgt ervoor dat uw pensioen mee- of tegenzit?

  •  De rente kan stijgen of dalen. 
  •  Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.
  •  De prijzen kunnen (snel) stijgen of misschien juist dalen.

Vergelijk uw huidige inkomen met uw pensioen
We laten nu dus drie mogelijke eindresultaten zien. In die drie bedragen is al rekening gehouden met prijsstijgingen. Zo krijgt u een beter beeld van uw financiële situatie vanaf uw pensioenleeftijd.
U kunt uw huidige inkomen goed vergelijken met uw mogelijke pensioen. En dat helpt u bij uw (eventuele) financiële planning voor een onbezorgde oude dag.

UPO digitaal
Uw UPO staat binnenkort voor u klaar in ‘Mijn post’. U logt hier in met uw DigiD. Heeft u aangegeven uw UPO op papier te willen ontvangen? Dan valt het UPO half mei bij u op de mat.

Bent u pensioengerechtigd?
Dan ontvangt u eind mei uw UPO. Hierin leest u hoeveel pensioen u ieder jaar van ons ontvangt.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl

  •  Op deze website ziet u alle pensioenen die u bij verschillende pensioenuitvoerders heeft opgebouwd. U kunt dus ook zien hoeveel pensioen u per pensioenuitvoerder kunt verwachten.
  •  De AOW is in het pensioenbedrag meegeteld.
  •  Deelnemers en pensioengerechtigden die al AOW ontvangen, zien hun te verwachten pensioen over 10 jaar.
  •  U ziet uw pensioen als brutobedrag per jaar en als nettobedrag per maand.

Wilt u meer weten over uw UPO?
Bekijk onderstaande video. Of neem contact met ons op via (050) 582 79 60. U kunt ook mailen naar gepensioen@tkppensioen.nl. Wij helpen u graag.