Zoeken

Pensioenakkoord belangrijke stap verder

19/06/2020

Rond de zomer van 2019 sloten het kabinet en de sociale partners een pensioenakkoord op hoofdlijnen. Vervolgens onderhandelden ze nog een jaar verder over de uitwerking van dat akkoord. Maar op vrijdag 12 juni 2020 werden het kabinet en de sociale partners het ook hierover eens. 

Volgens de onderhandelaars wordt het stelsel met deze uitwerking transparanter en persoonlijker. Het sluit bovendien beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ook menen zij dat er in het nieuwe stelsel meer ruimte is voor het verhogen van de pensioenen (indexatie). 

Geen belofte meer
Officieel weten we inhoudelijk nog steeds niet alles. Maar wél is duidelijk dat in het nieuwe stelsel niet de pensioenuitkering, maar de pensioenpremie centraal staat. U weet dus niet meer van tevoren hoeveel pensioen u later ontvangt. De hoogte van de pensioenuitkering is niet langer een belofte. Er kunnen ook geen tekorten meer ontstaan. 

Wel vermogen
U bouwt straks niet meer een pensioen op, maar een vermogen. Dat vermogen beheert uw pensioenfonds voor u. Pas als u met pensioen gaat, weet u precies hoeveel pensioen u krijgt. Maar onderweg krijgt u wel steeds een inschatting hoe u ervoor staat. U krijgt dan te zien hoeveel pensioen u waarschijnlijk kunt verwachten. Maar een belofte is dat niet. De uitkering hangt meer af van de ontwikkelingen op de beurs. Dat is zo als u nog pensioen opbouwt, maar ook als u al pensioen krijgt. 

Hoe verder? 
Betrokken partijen leggen de uitwerking op korte termijn voor aan hun achterban. 
Minister Koolmees schrijft daarna het resultaat op in een hoofdlijnennotitie. De minister wil dat die notitie nog vóór de zomer in de Tweede Kamer ligt. 

Het is de bedoeling om het nieuwe systeem in 2026 in te voeren. Vanaf 2022 kunnen pensioenfondsen al beginnen met de overstap.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Op onze website gaan we meer op de details in zodra die duidelijk zijn.