Zoeken

Uitkomst Toekomstverkenning: Overgang naar Stap is het beste voor uw pensioen

07/07/2021
GE Pensioen en STAP

GE Pensioen heeft besloten per 1 september de (opgebouwde) pensioen(en), de ingegane pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenkapitalen over te dragen naar Stichting Algemeen Pensioenfonds (hierna: Stap), in de vorm van een zogenaamde Collectieve Waardeoverdracht. 

Het Verantwoordingsorgaan van GE Pensioen is voorafgaand aan het besluit om advies over deze Collectieve Waardeoverdracht gevraagd en heeft hierover positief geadviseerd. Het bestuursbesluit is genomen onder diverse voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) hiermee akkoord gaat. DNB heeft tot ongeveer eind augustus de tijd om ons verzoek te beoordelen. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan en DNB geen verbod oplegt, dan kunnen we de (opgebouwde) pensioen(en), ingegane pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenkapitalen definitief overdragen aan Stap. 

Uw (opgebouwde) pensioen gaat naar Stap

Bouwt u nog pensioen op? Dan gaat u vanaf 1 september 2021 pensioen opbouwen bij Stap. Krijgt u al een pensioenuitkering van GE Pensioen? Dan neemt Stap die uitkering over. U krijgt uw pensioen straks dus van Stap. 

Uw (opgebouwde) pensioen verandert niet

Bij de Collectieve Waardeoverdracht gaat uw pensioen één-op-één over. Dit betekent dat alle (opgebouwde)pensioen(en) ongewijzigd worden overgedragen naar Stap. Wanneer  u al een pensioenuitkering krijgt van GE Pensioen, neemt Stap de uitkering onveranderd over.

Opgebouwd kapitaal GESave/GEFlex

Heeft u nog een opgebouwd kapitaal in het kader van de GESave of GEFlex regeling? Dan verandert er voor u niets. Uw pensioenkapitaal blijft staan bij ABN Amro Pension Services. Stap neemt het beheercontract van GE Pensioen en daarmee een-op-een het pensioenkapitaal wat op uw beleggingsrekening staat over. 

Overstap biedt veel voordelen

Stap is een Algemeen Pensioenfonds (hierna: APF). Zo’n APF biedt veel voordelen. Een APF is één pensioenfonds (met één bestuur), maar met meerdere werkgevers en pensioenregelingen. Een APF kan de uitvoering van een pensioenregeling onderbrengen in verschillende ‘kringen’. Binnen een APF kan ook worden gekozen voor een eigen collectiviteitskring. De eigen collectiviteitskring kunnen we zien als een ‘eigen fonds binnen een groter geheel’. Binnen deze collectiviteitskring delen de deelnemers de risico’s met elkaar.

Zowel de werkgever (General Electric) als GE Pensioen vinden het belangrijk om een goede, herkenbare pensioenregeling te hebben die tegen redelijke kosten wordt uitgevoerd door een toekomstbestendige pensioenuitvoerder. Met een keuze voor een eigen GE collectiviteitskring bij Stap kan hieraan worden voldaan. 

Wij blijven u op de hoogte houden

Zoals eerder genoemd, krijgt DNB tot ongeveer eind augustus de tijd om ons verzoek om Collectieve Waardeoverdracht naar Stap te beoordelen. Legt DNB geen verbod op, dan kunnen we de overdracht definitief gaan uitvoeren. We zullen u berichten als het zover is. We houden u op de hoogte!