Zoeken

Uitslag enquête: wat doen we met jullie feedback?

03/02/2019

In mei deden 150 deelnemers mee aan het onderzoek. Dat is een mooi resultaat! Heeft u deelgenomen? Dan onze hartelijke dank daarvoor!

De resultaten

De belangrijkste uitkomsten en inzichten zijn:

Keuzemogelijkheden redelijk onbekend

Welke gebeurtenissen invloed hebben op uw pensioen, is bij veel mensen wel bekend. De keuzes die u zelf kunt maken voor uw pensioen zijn veel onbekender. Net als de gevolgen van die keuzes voor uw pensioen.

Hoogte partnerpensioen bekender, voorwaarden bij samenwonen niet

Steeds meer deelnemers weten (ongeveer) wat hun partner krijgt bij overlijden vóór en ná pensionering. Maar de voorwaarden om partnerpensioen te krijgen, zijn niet altijd duidelijk. Vooral voor deelnemers die samenwonen is dat niet duidelijk.

Vertrouwen is gedaald

Het vertrouwen is gedaald. In het onderzoek konden deelnemers aangeven waarom er geen vertrouwen is in het pensioenfonds. Dit bleek diverse oorzaken te hebben. Een belangrijke reden voor het dalen van het vertrouwen is de ontwikkelingen rondom het voortbestaan van het pensioenfonds en de impact daarvan op het eigen pensioen. Daarnaast heeft de stijging van de pensioenleeftijd ervoor gezorgd dat de deelnemers negatiever naar het pensioenfonds kijken. Maar ook de reputatie van de totale pensioensector - en wat daarover in het nieuws komt - heeft een negatieve invloed op het vertrouwen in GE Pensioen.

Tevredenheid over de Pensioendesk is goed, maar weinig deelnemers nemen contact op

Het aantal deelnemers dat met vragen contact opneemt met de Pensioendesk is laag. Dit terwijl de tevredenheid over de Pensioendesk goed is.

Wat gaan we hiermee doen?

De resultaten van onze enquête gaan we gebruiken om onze communicatie vanaf dit jaar nog beter af te stemmen.

Wij gaan u vanaf nu via de digitale nieuwsbrief meer vertellen over de pensioenregeling. Bijvoorbeeld wat er gebeurt als u eerder met pensioen wilt gaan. Of juist later. Ook gaan we onze website meer inzetten om u te informeren. We houden u op de website op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het pensioenfonds en de onzekerheid die dit oplevert. De website moet voor u de plek worden waar u het antwoord op uw vragen vindt. En anders de Pensioendesk. Omdat de tevredenheid over de Pensioendesk goed is, willen we de Pensioendesk dit jaar meer onder de aandacht brengen.