Zoeken

Uitslag enquête: wat doen we met jullie feedback?

17/09/2020

We willen u graag duidelijk informeren over pensioen, op een manier die u prettig vindt. Om te kijken of we onze communicatie met u kunnen verbeteren, doen we regelmatig onderzoek. Afgelopen juli deden 59 deelnemers mee aan een onderzoek. We delen graag de resultaten van dit onderzoek met u. En wat we met de resultaten gaan doen.

De resultaten
De belangrijkste uitkomsten en inzichten zijn:

  • Vertrouwen in GE Pensioen

Bijna 50% van de respondenten geeft aan vertrouwen te hebben in het pensioenfonds. In 2018 was dit percentage iets hoger, namelijk 59%. Bijna 17% van de respondenten geeft aan geen vertrouwen te hebben in het pensioenfonds. In 2018 lag dit percentage lager, namelijk 9%.

  • Contact bij vragen

De meerderheid van de respondenten gaat met vragen naar HR en maakt geen gebruik van de Pensioendesk van TKP. Van het deel dat contact opneemt met de Pensioendesk beoordeelt 90,3% dit contact als neutraal of tevreden. Deze percentages zijn gelijkwaardig aan die van 2018.

  • Inzicht in de hoogte van het pensioen

Bijna 75% van de respondenten geeft aan exact of ongeveer te weten hoeveel pensioen ze krijgen. In 2018 lag dit percentage hoger, namelijk 88,5%. Daarnaast geeft 13,9% aan exact te weten wat de partner ontvangt bij overlijden voor de pensioengerechtigde leeftijd. In 2018 was dit 23%. 44,4% geeft aan dit ongeveer te weten en 35,1% zegt geen idee te hebben, t.o.v. 48% en 19,2% in 2018.

  • Keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling

De meerderheid van de respondenten (51,6%) weet niet wat de keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling zijn. 12,6% geeft aan de keuze ‘Eerder of later met pensioen / De leeftijd waarop u op zijn vroegst en op zijn laatst met pensioen kunt’ te kennen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2018 (11,3%).

Wat gaan we hiermee doen?
We gebruiken de resultaten van onze enquête om onze communicatie vanaf nu nog beter af te stemmen.