Zoeken

Update GE Pensioen en coronavirus

24/03/2020

Door de uitbraak van het coronavirus beleeft Nederland een bijzondere tijd. De uitbraak heeft ook gevolgen voor de financiële wereld: de aandelenkoersen zijn flink gedaald. Hierdoor zijn de dekkingsgraden van alle pensioenfondsen gedaald, ook die van GE Pensioen. Het bestuur houdt de situatie uiteraard continu in de gaten, op dit moment zijn er geen extra maatregelen nodig.

Dekkingsgraad eind februari 96,4%

Eind januari was onze actuele dekkingsgraad 102,4%. Eind februari was deze 96,4%. Dit komt vooral doordat de rente fors daalde in februari. De dekkingsgraad is in de eerste weken van maart nog verder gedaald doordat ook de aandelenkoersen omlaag gingen. De daling van de actuele dekkingsgraad is nog niet goed terug te zien in de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden). De beleidsdekkingsgraad bepaalt onder andere of we de pensioenen van gewezen deelnemers en pensioengerechtigden kunnen indexeren (de indexatie van deelnemers is niet afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad). Eind februari was onze beleidsdekkingsgraad 101,4%.

We verwachten dat de beleidsdekkingsgraad verder daalt als de onzekerheden en de gevolgen van het coronavirus aanhouden. Het bestuur bewaakt goed of en wanneer hierdoor aanvullende maatregelen nodig zijn. Op dit moment is daar geen sprake van. Het pensioenfonds heeft een crisisplan dat houvast biedt. Het  pensioenfonds blijft daarbij de blik op de langere termijn houden.

Bestuur regelmatig in overleg, ook met samenwerkingspartners
Het bestuur van GE Pensioen heeft een speciaal team ingericht dat de ontwikkelingen in de gaten houdt. Dit team overlegt minimaal eens per week telefonisch. Het team bespreekt onder andere hoe de partijen met wie GE Pensioen samenwerkt, omgaan met de gevolgen van het coronavirus. En of ze de juiste beslissingen nemen om alles de komende maanden draaiende te houden.

Een van die samenwerkingspartners is TKP, dat onze pensioenadministratie uitvoert en onder andere de pensioenen uitbetaalt. Met TKP heeft ons speciale team twee keer per week overleg (of vaker als dat nodig is). Tot nu toe loopt alles goed bij TKP. De uitbetaling van de pensioenen loopt dan ook geen gevaar: dit gebeurt gewoon op tijd en op de manier zoals u van ons gewend bent. Het is daarbij ook goed om te weten dat er iedere maand meer geld bij het pensioenfonds binnenkomt aan pensioenpremie dan per maand aan pensioenbetalingen gedaan hoeft te worden.

Onze beleggingscommissie overlegt iedere week met onze uitbestedingspartijen KBC en State Street over de beleggingsportefeuille.

Volg de website
Kijk regelmatig op deze site voor updates. Zo blijft u op de hoogte van de (financiële) situatie van GE Pensioen en de mogelijke extra maatregelen van het bestuur (als die nodig zijn).

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op. U kunt bellen via (050) 582 79 60.