Zoeken

Uw pensioenoverzicht 2019 is op de mat gevallen

01/07/2019

Bent u benieuwd hoe uw pensioen ervoor staat? Bekijk dan uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2019. Het UPO geeft inzicht in uw pensioensituatie.

Wat moet u doen?
Op uw pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u op dit moment heeft opgebouwd bij GE Pensioen. Ook ziet u wat er voor uw eventuele partner en kinderen is geregeld als u overlijdt. Controleer de gegevens die op uw pensioenoverzicht staan. Klopt bijvoorbeeld volgens u uw salaris of deeltijdpercentage niet? Neem dan contact op met uw werkgever.

Heeft u andere pensioenvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

UPO digitaal
Uw UPO staat voor u klaar in ‘Mijn post’. U logt hier in met uw DigiD. Heeft u aangegeven uw UPO op papier te willen ontvangen? Dan valt het UPO bij u op de mat.

Bent u gepensioneerd?
Dan ontvangt u in juli uw Uniform Pensioenoverzicht. Hierin leest u hoeveel pensioen u ieder jaar van ons ontvangt.

Vorige werkgevers
Heeft u pensioen opgebouwd bij een andere werkgever? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vindt u de totale hoogte van uw AOW en uw opgebouwde pensioen.

Vragen
Wilt u meer weten over uw UPO? Neem dan contact met ons op via (050) 582 79 60 of mail naar gepensioen@tkppensioen.nl. Wij helpen u graag.

Bekijk de UPO-animatie