Zoeken

Waardeoverdracht weer mogelijk

22/11/2017

In oktober 2017 is de beleidsdekkingsgraad van GE Pensioen boven de 100% gekomen, namelijk 101,1%. Hierdoor is waardeoverdracht weer mogelijk.

Als u ergens anders al pensioen heeft opgebouwd, kunt u dat bij GE Pensioen onderbrengen. Dat heet waardeoverdracht. Waardeoverdracht heeft als voordeel dat u al uw pensioenen bij elkaar houdt. Pensioenfondsen mogen alleen meewerken aan waardeoverdracht als hun beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%.
U kunt zelf een waardeoverdracht aanvragen. Waardeoverdracht moet wel de moeite waard zijn. Dat hangt onder andere af van de verschillen tussen de pensioenregelingen. Bijvoorbeeld als het om toeslagverlening (indexatie, het welvaartsvast houden van de pensioenen) gaat. Lees hier meer over het indexatiebeleid van GE Pensioen.
U kunt altijd eerst een vrijblijvende offerte bij ons aanvragen. Neem daarvoor contact op met onze Pensioendesk, telefonisch via (050) 582 79 60, of via e-mail gepensioen@tkppensioen.nl. Daarna kunt u besluiten of u echt tot waardeoverdracht overgaat.
Nog even goed om te weten: we pakken eerdere aanvragen automatisch op. Dus heeft u eerder een waardeoverdracht bij ons aangevraagd, dan hoeft u nu niets te doen. Voorwaarde is wel dat ook de beleidsdekkingsgraad van uw ‘oude’ pensioenfonds hoger is dan 100%.