Zoeken

We hebben ons herstelplan aangepast

20/04/2021

Hoe weten we of wij genoeg geld hebben voor alle pensioenen? Daarvoor kijken wij naar onze beleidsdekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad is al enige tijd te laag. Daarom hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).

In het herstelplan geven wij aan hoe snel wij verwachten dat de beleidsdekkingsgraad weer hoog genoeg is. Meerdere keren per jaar bekijken wij of onze beleidsdekkingsgraad aansluit bij het herstelplan of dat we het plan moeten aanpassen. Begin dit jaar hebben we ons herstelplan aangepast en bij DNB ingediend.

Waarom is de beleidsdekkingsgraad belangrijk?
Pensioenfondsen hebben eigenlijk maar één belangrijke taak: zorgen dat iedereen het pensioen krijgt waar hij of zij aanspraak op maakt. 

Om na te gaan of er voldoende geld is voor alle toekomstige pensioenverplichtingen kijken wij allereerst naar onze beleidsdekkingsgraad. Daarnaast hebben we een reserve nodig om eventuele tijdelijke tegenvallers van het belegd vermogen op te kunnen vangen zonder dat dit ten koste gaat van de pensioen betalingen. Op basis van ons beleggingsbeleid moet onze beleidsdekkingsgraad inclusief de reserve 126,9% zijn. Omdat onze beleidsdekkingsgraad al enige tijd lager is dan 126,9% maken we een herstelplan waarin we laten zien dat we verwachten dat we binnen een periode van 10 jaar wel boven deze dekkingsgraad komen. Omdat dit een meerjarig herstelplan betreft, wordt dit ieder jaar aangepast aan de vernieuwde situatie.

Op basis van het herstelplan van 2021 verwachten wij dus dat eind 2026 de beleidsdekkingsgraad weer boven deze grens is.

Het herstelplan zelf is geen uitgebreid rapport. Het bestaat uit een cijferoverzicht op één pagina en een vragenlijst. Bekijk het herstelplan (pdf).