Zoeken

Nieuwsbrief GE Pensioen verschenen

26/06/2014

GE Pensioen houdt u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rond het pensioenfonds. Daarom is in juni 2014 een nieuwe editie van de nieuwsbrief verschenen.
In deze editie treft u onder andere informatie aan over: 

  • Verhoging pensioenen per 1 januari 2014
  • Pensioenleeftijd naar 67 jaar
  • Dekkingsgraad in mei 2014 gestegen
  • Nieuw e-mailadres Pensioendesk
  • Wat zijn de kosten voor pensioenuitvoering?
  • Uniform Pensioenoverzicht in september
  • Vrijwillige spaarmodules GESAVE/GEFLEX naar Robeco
  • Update wetgeving nieuw Financieel Toetsingskader
  • Wet versterking bestuur pensioenfondsen

The English version
The newsletter is also available in English