Zoeken

Waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk

19/01/2016

Het is tijdelijk niet mogelijk om pensioenaanspraken over te dragen van of naar GE Pensioen.

Per eind december 2015 was de beleidsdekkingsgraad van GE Pensioen 99,5%. Regelgeving schrijft voor dat bij een beleidsdekkingsgraad onder de 100% geen waardeoverdracht mogelijk is. Dat geldt zowel voor inkomende (elders opgebouwde aanspraken overhevelen naar GE Pensioen) als voor uitgaande waardeoverdrachten (van GE Pensioen naar een andere pensioenuitvoerder).

Zodra de beleidsdekkingsgraad weer boven de 100% zit, kunnen waardeoverdrachten weer in behandeling worden genomen. Voorwaarde hierbij is overigens wel dat ook de dekkingsgraad van het andere betrokken pensioenfonds hoger is dan 100%.

Meer weten over waardeoverdracht? 
Heeft u een vraag over waardeoverdracht, neem dan contact op met de Pensioendesk van GE Pensioen, telefonisch via (050) 582 79 60, of per e-mail via gepensioen@tkppensioen.nl