Zoeken

Opbouwpercentage

Ieder jaar dat u werkt, bouwt u een stukje pensioen op. Omdat u vanaf uw AOW-leeftijd een uitkering ontvangt van de overheid, bouwt u niet over uw gehele salaris pensioen op. Anders zou uw pensioen, volgens de Nederlandse belastingdienst, te hoog worden.

Het deel van uw inkomen waarover geen pensioen wordt opgebouwd, heet de ‘franchise’. Per 1 januari 2019 is de franchise € 13.785. Dit bedrag wordt ieder jaar aangepast. Werkt u in deeltijd? Dan bouwt u ook in verhouding pensioen op. Als u bijvoorbeeld voor 60% werkt, geldt een franchise van 60% van € 13.785 = € 8.271,00.

Het percentage waarmee u jaarlijks pensioen opbouwt in uw pensioenregeling is 1,875% van de pensioengrondslag. Dat is het pensioengevend salaris min de franchise.

U bouwt bij ons pensioen op tot een salaris van € 107.593 bruto per jaar. Verdient u meer? Dan kunt u via uw werkgever gebruikmaken van de nettopensioenregeling om extra pensioen te verzekeren.