Zoeken

Ouderdomspensioen

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit wordt uitgekeerd zodra u met pensioen gaat en stopt als u overlijdt.

U ontvangt het ouderdomspensioen vanaf uw 68e verjaardag als één van de volgende voorwaarden voor u geldt:

  • U bent in dienst getreden op of na 1 januari 2014.
  • U was in dienst op 31 december 2013 en was op dat moment deelnemer aan het 'Pensioenreglement 65 jaar' van GE Pensioen.  

Eerder of later met pensioen?
U kunt er ook voor kiezen om eerder (vanaf uw 55e) of later (uiterlijk op uw 69e) met pensioen te gaan.

Hoeveel pensioen ontvangt u straks?
Dat is vooral afhankelijk van uw salaris en het aantal jaren dat u pensioen heeft opgebouwd. De hoogte van uw ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Log in op de website en ga naar 'Mijn post' om uw laatste UPO te bekijken. 

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u – ook bij eventuele vorige werkgevers – heeft opgebouwd.

Uw pensioen is een aanvulling op de AOW, het pensioen dat u van de overheid vanaf uw AOW-leeftijd krijgt. Kijk voor de bedragen en de ingangsdatum op www.svb.nl.

Meer informatie?
Op 1 januari 2015 is de pensioenregeling herzien. Lees meer over de huidige regeling en vorige regelingen. Of neem contact op met onze Pensioendesk