Zoeken

Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen

Gaat u uit dienst of met pensioen? Dan zetten wij een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen automatisch om in partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt daardoor lager. We noemen dit uitruil.

Zo krijgt uw partner toch partnerpensioen als u overlijdt terwijl u geen pensioen meer bij ons opbouwt. Het partnerpensioen is 70% van het na uitruil resterende ouderdomspensioen.

U kunt ook afzien van uitruil of voor een ander percentage kiezen: 17,5%, 35% of 52,5% van het na uitruil resterende ouderdomspensioen. Hiervoor kunt u kiezen omdat u bijvoorbeeld geen partner heeft of omdat uw partner zelf voldoende inkomsten heeft. Afzien of voor een ander percentage kiezen kan alleen als u daarvoor schriftelijke toestemming van uw partner heeft. Uw partner heeft dan bij uw overlijden geen recht op een partnerpensioen.

W
at betekent dit voor u?
Wilt u weten wat de gevolgen zijn voor uw financiële situatie? Neem dan contact op met onze Pensioendesk.