Zoeken

Partner- en wezenpensioen

Het nabestaandenpensioen voor uw partner en kinderen bestaat uit een partnerpensioen en een wezenpensioen.

Partnerpensioen

 • Overlijdt u terwijl u nog pensioen bij ons opbouwt? Dan krijgt uw partner een partnerpensioen. Deze uitkering gaat in op de dag na uw overlijden en eindigt als uw partner zelf overlijdt. Het partnerpensioen is 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen.
 • Overlijdt u terwijl u geen pensioen meer bij ons opbouwt? Bijvoorbeeld omdat u naar een andere werkgever bent gegaan, bent ontslagen of met pensioen bent gegaan? Dan is er geen partnerpensioen beschikbaar. Om dit op te vangen, ruilen wij - zodra u uit dienst of met pensioen gaat - een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen om in partnerpensioen. 

Anw-uitkering 

Wanneer u overlijdt, krijgt uw partner misschien ook een Anw-uitkering van de overheid als hij of zij nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en:

 • een kind jonger dan 18 jaar heeft, of
 • voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

  Wat bedoelen we met ‘partner’?

  Met ‘partner’ bedoelen we:

  • degene met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft.
  • degene met wie u ongehuwd samenwoont. Daarvoor geldt bovendien:

   • deze partner is geen familierelatie in de rechte lijn (zoals ouder/kind, grootouder/kleinkind);
   • u heeft een notariële samenlevingsakte waarin uw partner als begunstigde voor het partnerpensioen is aangewezen;
   • u heeft de akte, samen met het uittreksel uit het bevolkingsregister van u en uw partner, naar ons opgestuurd.


   Wel of niet aanmelden?

   • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden om recht te hebben op een partnerpensioen.
   • Woont u ongehuwd samen? Dan moet u uw partner tijdens uw dienstverband wel bij ons aanmelden om recht te hebben op een partnerpensioen.
   • Gaat u scheiden of woont u niet langer ongetrouwd samen? Dan heeft dit gevolgen voor het partnerpensioen.

    Wezenpensioen
    Uw kind of kinderen krijgen tot hun 18e wezenpensioen. Studerende kinderen krijgen dat tot hun 26e. Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Als ook uw partner overlijdt of als er geen partner is, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Het totale wezenpensioen is maximaal 70% van het ouderdomspensioen. Bij zes kinderen of meer wordt het totale wezenpensioen gelijkmatig over alle kinderen verdeeld. Bij bijvoorbeeld zeven kinderen krijgt ieder kind 1/7e deel van het totale wezenpensioen dat gelijk is aan 70% van het ouderdomspensioen.

    Hoe hoog is het nabestaandenpensioen?
    De hoogte van het pensioen voor uw nabestaanden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit UPO sturen wij eenmaal per jaar per post naar u toe, zolang u in dienst bent. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u – ook bij eventuele vorige werkgevers – heeft opgebouwd.

    Meer informatie?
    Heeft u vragen over uw nabestaandenpensioen, neemt u dan contact op met onze Pensioendesk

    Bent u gepensioneerd? 

    Komt u na uw pensioendatum te overlijden? Dan kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

    Of dit inderdaad zo is, hangt af van:

    • De voorwaarden die we bij het partnerpensioen en het wezenpensioen stellen.
    • De keuzes die u vlak voor uw pensioendatum heeft gemaakt. Ruilt u bijvoorbeeld pensioen om voor partnerpensioen? Of andersom?

    Wat moeten uw nabestaanden doen?

    Komt u te overlijden? Dan nemen we zelf contact op met uw partner en/of kinderen. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben.

    Woont u in het buitenland?

    Meld wijzigingen dan altijd bij het pensioenfonds.

    Bent u getrouwd of geregistreerd partner en overlijdt u?

    Dan krijgen uw nabestaanden binnen 3 weken na uw overlijden een formulier. Hiermee vragen ze partner- en/of wezenpensioen aan.

    Woont u samen?

    Dan moet uw partner dit formulier zelf aanvragen.


    Jaaropgave
    Uw nabestaanden krijgen van ons een jaaropgave voor de belastingaangifte.