Zoeken

Reglementen en documenten

Op deze pagina vindt u allerlei documenten en informatie over GE Pensioen. Interessant voor u als deelnemer. 
 

Statuten en reglementen 

Pensioenreglement

Actuele pensioenreglement:
Pensioenreglement 68 jaar


Vervallen pensioenreglementen: 
*voor een beperkte groep is het reglement 62 jaar en het regelement 65 nog wel van toepassing. Dit is de groep die bezwaar heeft gemaakt dat de aanspraken op 62 jaar werden omgezet naar 67 jaar.

Pensioenreglement 62 jaar 
Dit reglement geldt voor:

 1. Alle werknemers die in dienst waren op 31 december 2005 en;
 2. die zijn geboren voor 1 januari 1950 en;
 3. die op 31 december 2005 deelnemer waren aan 'Pensioenreglement 62 jaar' van Stichting GE-Pensioenfonds

Pensioenreglement 67 jaar
Dit reglement geldt voor:

 • Werknemers die in dienst zijn getreden op of na 1 januari 2014
 • Alle werknemers die in dienst waren op 31 december 2013 en;
 • die op 31 december 2013 deelnemer waren aan 'Pensioenreglement 65 jaar' van GE Pensioen.  

Aanvulling op het pensioenreglement 67 jaar
Deze aanvulling geldt voor:

 • Alle werknemers die in dienst waren op 31 december 2005 en;
 • die zijn geboren op of na 1 januari 1950 en;
 • die op 31 december 2005 deelnemer waren aan 'Pensioenreglement 62 jaar' van Stichting GE-Pensioenfonds. 

Pensioenreglement 65 jaar 
Dit reglement gold voor:

 • Werknemers die in dienst zijn getreden op of na 1 januari 2006
 • Alle werknemers die in dienst waren op 31 december 2005 en;
 • alle werknemers die in dienst waren op 31 december 2005 en;
 • die op 31 december 2005 deelnemer waren aan 'Pensioenreglement 62 jaar' en die geboren zijn op of na 1 januari 1950.

Aanvulling op het pensioenreglement 65 jaar
Deze aanvulling gold voor:

 • Alle werknemers die in dienst waren op 31 december 2005 en;
 • die zijn geboren op of na 1 januari 1950 en;
 • die op 31 december 2005 deelnemer waren aan 'Pensioenreglement 62 jaar' van Stichting GE-Pensioenfonds.

Geflex tijdelijk oudedagspensioen

Gesave vrijwillig sparen

Statuten

Profielschets bestuursleden

  Nieuwsbrieven

  Brochures

  Pensioenregeling in het kort

  Pensioen en waardeoverdracht

  Wegwijzer

  Jaarverslagen

  Overige fondsdocumenten