Zoeken

Waardeoverdracht

Als u ergens anders al pensioen heeft opgebouwd, kunt u dat meenemen naar ons. Dat heet waardeoverdracht. 

Waardeoverdracht heeft een praktisch voordeel, want zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Het moet echter wel de moeite waard zijn. Dat hangt onder andere af van de verschillen tussen de pensioenregelingen.

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling?
Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09 per jaar (2019) dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij GE Pensioen staan.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09 per jaar (2019) en hoger dan € 2 per jaar? Dan zorgt GE Pensioen er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. GE Pensioen checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Als u geen nieuwe pensioenuitvoerder heeft, dan blijft uw pensioen bij GE Pensioen.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen € 2 of lager per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Uw pensioen vervalt aan het pensioenfonds. Dit is wettelijk geregeld.

Zelf aanvragen

U kunt bij ons vrijblijvend een offerte voor waardeoverdracht aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag waardeoverdracht. Pas als u akkoord gaat met onze offerte, zetten wij de waardeoverdracht in gang. Houdt u er wel rekening mee dat het totale traject soms langer dan een jaar kan duren.

Nieuwe baan?

Krijgt u een nieuwe baan? Dan kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dit moet u daar zelf aanvragen. Gaat u uit dienst en draagt u uw pensioen niet over aan een ander pensioenfonds, dan blijft uw pensioen bij ons staan.

Beleidsdekkingsgraad

Voor waardeoverdracht is de financiële situatie van het pensioenfonds belangrijk. Wij mogen namelijk alleen meewerken aan waardeoverdracht als onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. Ook de beleidsdekkingsgraad van het andere pensioenfonds moet ten minste 100% zijn.

Is dat niet zo? Dan kunt u wel waardeoverdracht aanvragen, we zetten het alleen nog niet in gang. Uw opgebouwde pensioen blijft in dat geval bij uw oude pensioenfonds tot de beleidsdekkingsgraad goed genoeg is. U krijgt dan uiteraard bericht.

Meer informatie?

Heeft u vragen over waardeoverdracht, lees dan de brochure Waardeoverdracht bij indiensttreding. Of neem contact op met onze Pensioendesk