Zoeken

Waardeoverdracht

Als u ergens anders al pensioen heeft opgebouwd, kunt u dat meenemen naar ons. Dat heet waardeoverdracht. 

Waardeoverdracht heeft een praktisch voordeel, want zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Het moet echter wel de moeite waard zijn. Dat hangt onder andere af van de verschillen tussen de pensioenregelingen.

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling?
Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09 per jaar (2019) dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij GE Pensioen staan.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09 per jaar (2019) en hoger dan € 2 per jaar? Dan zorgt GE Pensioen er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. GE Pensioen checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Als u geen nieuwe pensioenuitvoerder heeft, dan blijft uw pensioen bij GE Pensioen.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen € 2 of lager per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Uw pensioen vervalt aan het pensioenfonds. Dit is wettelijk geregeld.

Zelf aanvragen

U kunt bij ons vrijblijvend een offerte voor waardeoverdracht aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag waardeoverdracht. Pas als u akkoord gaat met onze offerte, zetten wij de waardeoverdracht in gang. Houdt u er wel rekening mee dat het totale traject soms langer dan een jaar kan duren.

Nieuwe baan?

Krijgt u een nieuwe baan? Dan kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dit moet u daar zelf aanvragen. Gaat u uit dienst en draagt u uw pensioen niet over aan een ander pensioenfonds, dan blijft uw pensioen bij ons staan.

Beleidsdekkingsgraad

Om een waardeoverdracht te kunnen uitvoeren moeten de beleidsdekkingsgraden van beide pensioenfondsen ten minste 100% zijn

Is dat niet zo? Dan kunt u wel waardeoverdracht aanvragen, we zetten het alleen nog niet in gang. Uw opgebouwde pensioen blijft in dat geval bij uw oude pensioenfonds tot de beleidsdekkingsgraad goed genoeg is. U krijgt dan uiteraard bericht.

Meer informatie?

Heeft u vragen over waardeoverdracht, lees dan de brochure Waardeoverdracht bij indiensttreding. Of neem contact op met onze Pensioendesk